Projekt 6 - Z pohádky do pohádky

Pro naši Knížecí školu na zámku nejsou malí ani předškoláci. Důkazem toho je výukový projekt Z pohádky do pohádky, který je připraven nejen v úrovni pro 1. stupeň základní školy, ale také pro tří až sedmileté žáčky mateřských škol. Ve společnosti princezny coby učitelky dětí se malí školáci či předškoláci podívají do světa nejznámějších českých pohádek, posvítí si na tradiční souboj dobra se zlem a budou tříbit vlastní fantazii nad ilustracemi, které jsou důležitou součástí poselství dětských knih.

Délka: 180 min
Cena: Skupiny do 20 dětí 2800,- Kč / skupina
Skupiny nad 20 dětí 140,- Kč / osoba

Cena obsahuje kompletní program a pedagogické vedení. Možnost oběda či jiného typu občerstvení za příplatek.

Cíl projektu:

● Žák umí definovat pohádku, seznámí se s jejím stabilním poselstvím věčného souboje dobra se zlem, získá vzory svého vlastního chování v kladných postavách. Je konfrontován s mnoha symboly zakořeněnými v lidové kultuře, všímá si symboliky čísel etc.

Učivo:

● Základní charakteristika pohádky
● Upevňování mravního kodexu (zlo musí být potrestáno)
● Praktické naslouchání
● Vypravování na základě obrazového materiálu
● Tvořivá výtvarná činnost
● Osvojení charakteru „dětských" literárních žánrů

Popis projektu:

● Děti poznávají komnaty zámku, tedy přirozeného životního prostředí jednoho z nejdůležitějších okruhů pohádkových postav (král, královna či jiný vladařský pár, princ, princezna, komorná apod.). Následně poznávají základní zákonitosti pohádky coby pevně ukotveného literárního žánru. Pomocí soutěžních otázek se dopodrobna seznamují s typickými prvky klasické i moderní pohádky. Od pohádek legendárních autorů typu Němcové či Erbena přecházejí k filmovým pohádkám a stále atraktivním animovaným Večerníčkům. V tvůrčí dílně si vyberou určitou pohádkovou postavu, kterou zachytí výtvarně.

POZOR: Pokud realizujete tento školní program mimo měsíce květen a červen, je v jeho ceně rovněž prohlídka labyrintária !!! V květnu a červnu je návštěva labyrintária zpoplatněna běžnou vstupenkou, která činí 69 Kč pro děti školního i předškolního věku.

 

Obrázková galerie

e-shop

Vstup do e-shopu