Projekt 3 - Stromy vyprávějí

Ústředním dějištěm tohoto projektového půldne je zámecký park, honosící se stovkami domácích, ale i exotických dřevin. Průvodcovská postava knížecího nadlesního pomáhá v dětech budovat vztah k přírodě, nenápadnou formou jim předává poučení o životě dřevin, ale i jejich škůdcích a chorobách. Děti se učí vyvozovat informace z pozorování přírody. Projekt usiluje o to probudit v žácích povědomí o ekologii a posílit jejich vztah k přírodnímu prostředí, v němž se běžně pohybují.

Délka: 180 min
Cena: Skupiny do 20 dětí 2800,- Kč / skupina
Skupiny nad 20 dětí 140,- Kč / osoba

Cena obsahuje kompletní program a pedagogické vedení. Možnost oběda či jiného typu občerstvení za příplatek.

Obecný cíl projektu:

● Žák dovede poznat stromy v zámeckém parku, uvědomuje si jejich funkci v ekosystému.

Učivo:

● rovnováha v přírodě
● ohleduplné chování k přírodě a její ochrana

Popis projektu:

● Děti vlastním pozorováním poznávají znaky stromů, porovnávají je a své poznatky zapisují do záznamových tabulek a dále s nimi pracují. Společně s panem nadlesním určují rozdíly mezi přirozeným a umělým ekosystémem, učí se, jak pomoci zabránit ztrátě rovnováhy v přírodě.

POZOR: Pokud realizujete tento školní program mimo měsíce květen a červen, je v jeho ceně rovněž prohlídka labyrintária !!! V květnu a červnu je návštěva labyrintária zpoplatněna běžnou vstupenkou, která činí 69 Kč pro děti školního i předškolního věku.

Obrázková galerie

e-shop

Vstup do e-shopu