Projekt 5 - S knížetem kolem světa

Pátý školní program je zaměřen na geografii a etnografii. Děti při něm porovnávají zvyklosti v různých kulturách, s akcentem na kulturní a přírodní dědictví afrického kontinentu. Do tématu jsou žáci vtaženi ryze dobrodružnou formou: Leitmotivem a historickým pozadím tohoto výukového projektu je totiž reálná cesta loučeňského knížete do Afriky na lov lvů.

Délka: 180 min
Cena: Skupiny do 20 dětí: 2800,- Kč / skupina
Skupiny nad 20 dětí 140,- Kč / osoba

Cena obsahuje kompletní program a pedagogické vedení. Možnost oběda či jiného typu občerstvení za příplatek.

Kníže Alexander, vlastnící zámek Loučeň na přelomu 19. a 20. století, byl velký cestovatel. Jeho postavu necháváme na Loučeni ožít, aby provedla děti svými zážitky z dalekých cest do Kanady, Indie, nebo Ruska. Zvlášť dlouhou dobu se děti zdrží v Africe, kam kníže zavítal na dvě velké lovecké expedice, o nichž pak referoval na Nymbursku při hojně navštěvovaných přednáškách prokládaných promítáním diapozitivů. Zážitky knížete z jeho cest vhodně doplníme informacemi o kulturách, v nichž jsme našli inspiraci pro vybudování některých z našich labyrintů. Právě v nich se tento program bude částečně odehrávat.
Výběr poznatků o jednotlivých zemích přizpůsobíme věku dětí účastnících se výukového programu. Nejnovější školní výukový program, který je možné objednat od září 2010, opět promyšlenou formou motivuje děti tím, že podchytí jejich přirozenou soutěživost a zájem o dosud nepoznaná dobrodružství.

POZOR: Pokud realizujete tento školní program mimo měsíce květen a červen, je v jeho ceně rovněž prohlídka labyrintária !!! V květnu a červnu jenávštěva labyrintária zpoplatněna běžnou vstupenkou, která činí 69 Kč pro děti školního i předškolního věku.

Obrázková galerie

e-shop

Vstup do e-shopu