Projekt 4 - Minotaurus a ti druzí

Literární exkurz zavádí děti do světa antických bájí a pověstí, do něhož se děti vypravují ve společnosti uměnímilovné kněžny nejprve za Minotaurem, jehož statná kamenná socha stráží loučeňské labyrinty. Právě v labyrintech se část programu odehrává. Menší děti, pro které je téma řecké a římské mytologie přeci jen příliš komplikované, zavádí projekt do světa pohádek. V tomto případě se odráží od báze literární činnosti loučeňské kněžny Marie Thurn - Taxis, která psala pro své vnuky pohádky, vydané také knižně a vystavené dodnes v zámecké knihovně. Tento projekt je mimořádně vhodný také pro mateřské školy.

Délka: 180 min
Cena: Skupiny do 20 dětí 2800,- Kč / skupina
Skupiny nad 20 dětí 140,- Kč / osoba

Cena obsahuje kompletní program a pedagogické vedení. Možnost oběda či jiného typu občerstvení za příplatek.

Cíl projektu:

● Žák si upevňuje poznatky o základních literárních pojmech pohádka, báje a pověst, seznamuje se a tvořivě pracuje s neznámým textem.

Učivo:

● Současnost a minulost v našem životě
● Proměny způsobu života, bydlení, předměty denní potřeby
● Praktické naslouchání
● Vypravování na základě obrazového materiálu
● Tvořivá činnost s literárním textem
● Osvojení charakteru „dětských" literárních žánrů

Popis projektu:

● Děti poznávají a konfrontují vlastní život s životem dětí na zámeckém dvoře. Vnímají důležitost pohádek, bájí a pověstí napříč staletími. Zámecká knihovnice vede děti od základního literárního pojmu „pohádka" k tvořivé práci s textem a ilustrací.

POZOR: Pokud realizujete tento školní program mimo měsíce květen a červen, je v jeho ceně rovněž prohlídka labyrintária !!! V květnu a červnu jenávštěva labyrintária zpoplatněna běžnou vstupenkou, která činí 69 Kč pro děti školního i předškolního věku.

Obrázková galerie

e-shop

Vstup do e-shopu