Projekt 1 - Hostina na zámku

Projekt je zaměřen na výuku etiketě se zvláštním akcentem na stolování. Pedagog je stylizován do role zámeckého komorníka, příp. knížete, který nejprve v krátkém úvodu představí dětem zámek a jeho obyvatele, aby je vzápětí uvedl do největšího interiéru – totiž do zámecké jídelny. Ta se proměňuje v názorné výukové prostředí, děti mohou samy zasednout do honosných křesel ke slavnostně prostřené tabuli a stát se účastníky chystané hostiny, nebo obsluhujícími. V případě rychlého řešení zadaných úloh zbývá čas také na jiné oblasti etikety: Žáky obzvlášť vděčně přijímané je kupř. téma svatby a chování na ní.

Délka: 180 min
Cena: Skupiny do 20 dětí: 2 800,- Kč / skupina
Skupiny nad 20 dětí: 140,- Kč / osoba

Cena obsahuje kompletní program a pedagogické vedení. Možnost oběda či jiného typu občerstvení za příplatek.

Cíl projektu:

Žák dovede popsat život v minulosti na zámku a konfrontovat způsoby stolování a složení jídla v minulosti a současnosti

Učivo:

Orientace v čase a časový řád
Současnost a minulost v našem životě
Zdravá výživa

Popis projektu:

V historických komnatách zámku Loučeň se děti setkají s komorníkem pana knížete, případně se samotným knížetem, který je seznámí se zámeckým prostředím, denním režimem na zámeckém dvoře a vede je ke konfrontaci základních aspektů života v minulosti a současnosti. Děti se naučí zásadám chování při stolování. Projekt má lehký přesah i do jiných sfér společenského života - děti mohou kupř. sestavovat podle pravidel svatební průvod.

V měsících květen a červen, které jsou časem školních výletů, nemůžeme z provozních důvodů garantovat realizaci projektu přímo v historické jídelně. Pro stoprocentní zážitek z jedinečného prostředí a nerušený průběh školního programu doporučujeme pedagogům objednávku tohoto projektu v jiném období (ideálně měsíce duben, září, říjen, listopad).

POZOR: Pokud realizujete tento školní program mimo měsíce květen a červen, je v jeho ceně rovněž prohlídka labyrintária !!! V květnu a červnu je návštěva labyrintária zpoplatněna běžnou vstupenkou, která činí 69 Kč pro děti školního i předškolního věku.

Obrázková galerie

e-shop

Vstup do e-shopu